Styrelsen

TD-styret

Styrelsen för Teknisk Design heter TD-styret och består av 8 glada, postiva medlemmar som jobbar för att göra sektionen till det bästa den kan bli.

Som en del i deras arbete så genomförs följande aktiviteter:

  • Håller i sektionsmöten där medlemmarna i sektionen får komma och uttrycka sina åsikter
  • Anordnar studentrösten där förbättringsförslag kan uttryckas både på kår- och på sektionsnivå
  • Skickar ut enkäter för att få feedback på trivsel på fysisk- som psykisk nivå

Nedanför följer en presentation av vad alla sektionsmedlemmarna är ansvariga för

Styrelsemedlemmar