SAMO

 

SAMO, Malin Forssberg

Mig kan du kontakta om du har något problem med din studiemiljö, om du känner dig diskriminerad eller trakasserad eller om du har övriga frågor eller problem med din studiemiljö, både den fysiska och den psykosociala. Känner du att ditt ärende bör riktas mot någon annan än mig? Titta bland kontaktpersonerna nedan. Samtliga kontaktpersoner har tystnadsplikt

E-post: samo@tdtek.chalmers.se

Kurator 

Mikael Carlsson

E-post: mikael.carlsson@chalmers.se
Telefon: 031-772 25 45 eller 0730-34 63 11
Kårhuset vån 3, mån-tor kl 8-17 (Johanneberg)
Studentcentrum Hörselgången 4, fre kl 9-15 (Lindholmen)

Högskolepräst 

Lars van der Heeg

E-post: lvdh63@hotmail.com
Telefon: 0730-30 07 49
Kårhuset vån 3, mån kl 9-15, ons kl 13-15 tor kl 9-15 (Johanneberg)

Studerandeombudsman

Sven B Andersson

E-post: sven.b.andersson@chalmers.se
Telefon: 031-772 5033

Jämlikhets- och jämställdhetssamordnare 

Bruno Rudström

E-post: brurud@chalmers.se
Telefon: 031-772 24 63

Akademihälsan 

Telefon 031-10 69 70
Adress: Kaserntorget 11B