SAMO

 

SAMO, Jesaja Högberg

Mig kan du kontakta om du har något problem med din studiemiljö, om du känner dig diskriminerad eller trakasserad eller om du har övriga frågor eller problem med din studiemiljö, både den fysiska och den psykosociala. Känner du att ditt ärende bör riktas mot någon annan än mig? Titta bland kontaktpersonerna nedan. Samtliga kontaktpersoner har tystnadsplikt

E-post: samo@tdtek.chalmers.se

Kurator 

Mikael Carlsson

E-post:
mikael.carlsson@chalmers.se

Telefon:
031-772 25 45
0730-34 63 11

Kårhuset Johanneberg vån 3,
mån-tor kl 8-17

Studentcentrum Lindholmen Hörselgången 4,
fre kl 9-15

Högskolepräst 

Lars van der Heeg

E-post:
lvdh63@hotmail.com
Telefon:
0730-30 07 49

Kårhuset Johanneberg vån 3,
mån kl 9-15, ons kl 13-15, tor kl 9-15

Studerandeombudsman

Sven B Andersson

E-post:
sven.b.andersson@chalmers.se

Telefon:
031-772 5033

Jämlikhets- och jämställdhetssamordnare 

Bruno Rudström

E-post:
brurud@chalmers.se

Telefon:
031-772 24 63

Akademihälsan 

Telefon:
031-10 69 70

Adress:

Kaserntorget 11B