prosex.

prosex. är Teknologsektionen Teknisk Designs kombinerade PR- och sexmästeri.

De ser till att det bibehålls en god stämning på sektionen och visar upp Teknisk Design för andra sektioner genom att anordna bl.a. pubrundan varje läsperiod i Tågvagnen.

testo.

testo. är kommitténs ordförande och enväldiga härskare.
Det är hon som styr och ställer med sin silvriga toaborste i högsta hugg.

testo.

testo. är kommitténs ordförande och enväldiga härskare.
Det är hon som styr och ställer med sin silvriga toaborste i högsta hugg.

testo.

testo. är kommitténs ordförande och enväldiga härskare.
Det är hon som styr och ställer med sin silvriga toaborste i högsta hugg.

testo.

testo. är kommitténs ordförande och enväldiga härskare.
Det är hon som styr och ställer med sin silvriga toaborste i högsta hugg.