prosex.

prosex. är Teknologsektionen Teknisk Designs kombinerade PR- och sexmästeri.

De ser till att det bibehålls en god stämning på sektionen och visar upp Teknisk Design för andra sektioner genom att anordna bl.a. pubrundan varje läsperiod i Tågvagnen.