FanvakTDen

TD-sektionens fanbärare ansvarar för att representera sektionen vid särskilda tillfällen genom att bära TDs fana. Dessa speciella tillfällen är Nollans första dag, mösspåtagningar, Cortègen och sektionsmöten. Fanbärarna känns igen på att de bär högtidsdräkt när de representerar TD.

kontakt

Mejl: fanvaktden@tdtek.chalmers.se

May Venke Gylseth

Matilda Wöhrer

Linnéa Westberg