Styret

Det är vi som är Teknologsektionen Teknisk Designs styrelse!

Vi består av 8 glada medlemmar som jobbar för att göra sektionen till det bästa den kan bli.

Som en del i vårt arbete så genomförs följande aktiviteter:

  • Håller i sektionsmöten där medlemmarna i sektionen får komma och uttrycka sina åsikter
  • Anordnar studentrösten där förbättringsförslag kan uttryckas både på kår- och på sektionsnivå
  • Skickar ut enkäter för att få feedback på trivsel på fysisk- som psykisk nivå

Kontakt: styret@tdtek.chalmers.se

Ordförande

Pontus Holmgren

ordforande@tdtek.chalmers.se

Vice Ordförande

Tobias Edholm

ordforande@tdtek.chalmers.se

Kassör

Alice Eriksson

kassor@tdtek.chalmers.se

Sekreterare

Linnea Larsson

styret@tdtek.chalmers.se

SAMO

Jesaja Högberg

SAMO@tdtek.chalmers.se

Informatör

Anna Grafström

informator@tdtek.chalmers.se

Ordförande TDjobb

Amelie Nordh

tdjobb@tdtek.chalmers.se

Ordförande SNTD

Amanda Petri

SNTD@tdtek.chalmers.se