Styret

Det är vi som är Teknologsektionen Teknisk Designs styrelse!

Vi består av 8 glada medlemmar som jobbar för att göra sektionen till det bästa den kan bli.

Som en del i vårt arbete så genomförs följande aktiviteter:

  • Håller i sektionsmöten där medlemmarna i sektionen får komma och uttrycka sina åsikter
  • Anordnar studentrösten där förbättringsförslag kan uttryckas både på kår- och på sektionsnivå
  • Skickar ut enkäter för att få feedback på trivsel på fysisk- som psykisk nivå
kontakt

Mejl: styret@tdtek.chalmers.se

Instagram: tdstyret

Facebook: TD-styret – Teknologsektionen Teknisk Design

Ordförande

Louise Nordanstig

ordforande@tdtek.chalmers.se

Vice Ordförande

Lovisa Thim

vice@tdtek.chalmers.se

Kassör

Anton Betsgren

kassor@tdtek.chalmers.se

SAMO

Gustav Götborg

SAMO@tdtek.chalmers.se

Informatör

Ida Thörsman

informator@tdtek.chalmers.se

Ordförande TDjobb

Amelie Russberg

tdjobb@tdtek.chalmers.se

Ordförande SNTD

Ebba Weyler

SNTD@tdtek.chalmers.se

Sekreterare

David Löwenberg