TDnollK

TDnollK är sektionens alldeles egna mottagningskommitté. De anordnar de fyra första veckornas Mottagning för nya studenter på sektionen.

Kontakt: TDnollK@tdtek.chalmers.se

Sternhufvud

Ordförande

Escobar

Kassör

Dahlberg II

Vice Ordförande

Uv

Phadderchef

Jonasson

Spons

Eriksson II

PR & Modul