TDnollK

TDnollK är sektionens alldeles egna mottagningskommitté. De anordnar de fyra första veckornas Mottagning för nya studenter på sektionen.

Kontakt: TDnollK@tdtek.chalmers.se

Åkesson

Ordförande

Bohlin

Kassör

Medailleu

Vice Ordförande

Jensen

Phadderchef

Ekelund

Spons

Nilsson

PR & Modul