SNTD

StudieNämnden Teknisk Design

Matilda Ekblad

Deborah Sjöberg

Ordförande

Saga Giss

SNTD är vår studienämnd, de ansvarar för studiebevakning och utbildningskvaliteten på sektionen. Detta gör dem bland annat genom att:

  • Arbeta för att studenterna ska fylla i kursenkäter
  • Delta i kursutvärderingar
  • Föra fram studenters åsikter till programmet

Tveka inte att höra av dig till SNTD om du har frågor eller synpunkter på din utbildning här på Teknisk Design.

KONTAKT

Mejl: sntd@tdtek.chalmers.se

Instagram: sntd.chalmers

Facebook: SNTD – Studienämnden Teknisk design