SNTD

StudieNämndenTekniskDesign

SNTD är vår studienämnd, dom ansvarar för studiebevakning och utbildningskvaliteten på sektionen. Detta gör dom bland annat genom att:

  • Arbeta för att studenterna ska fylla i kursenkäter
  • Delta i kursutvärderingar
  • Föra fram studenters åsikter till programmet

Kontakt: sntd@tdtek.chalmers.se

Amanda

Ordförande

Elias

Marcus

Hanna

.

Hanna

Christoffer