SAMO

Tea Emilsson

StuderandeArbetsMiljöOmbud

samo@tdtek.chalmers.se

Mig kan du kontakta om du har något problem med din studiemiljö, om du känner att du är diskriminerad eller trakasserad eller om du har övriga frågor eller problem med din studiemiljö, både den fysiska, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Känner du att ditt ärende bör riktas mot någon annan än mig? Titta bland kontaktpersonerna på trygg.chalmers.se.

Kontakta SAMO:

OBS! Just nu har vi problem med hemsidan och mailen från hemsidan kommer inte fram. Vill du ta kontakt med SAMO, maila då direkt till samo@tdtek.chalmers.se. Du kan dock inte vara anonym utan behöver du vara anonym måste du tyvärr vänta tills problemet med hemsidan är löst.