SAMO

Alexander Lundh

Studerande ArbetsMiljöOmbud

samo@tdtek.chalmers.se

Mig kan du kontakta om du har något problem med din studiemiljö, om du känner att du är diskriminerad eller trakasserad eller om du har övriga frågor eller problem med din studiemiljö, både den fysiska, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Känner du att ditt ärende bör riktas mot någon annan än mig? Titta bland kontaktpersonerna på trygg.chalmers.se.

Kontakta SAMO: