TDjobb

TDjobb är Teknisk Designs arbetsmarknadsgrupp.

Kontakt: tdjobb@tdtek.chalmers.se

Amelie

Ordförande

Anton

Anna

Jonas

Johan

Ahmed