TDjobb

TDjobb är Teknisk Designs arbetsmarknadsgrupp.

Kontakt: tdjobb@tdtek.chalmers.se

Amanda

Ordförande

Ellen

Emrik

Filip

Sylvia

Tobias

Victor