TDjobb

TDjobb är Teknisk Designs arbetsmarknadsgrupp.

kontakt

Mejl: tdjobb@tdtek.chalmers.se

Britta

Ordförande

Hannes

Marcus

Matilda