TDjobb

TDjobb är Teknisk Designs arbetsmarknadsgrupp.

Kontakt: tdjobb@tdtek.chalmers.se

Alexandra

Ordförande

Daniel

Pontus