prosex.

prosex. är Teknologsektionen Teknisk Designs kombinerade PR- och sexmästeri.

De ser till att det bibehålls en god stämning på sektionen och visar upp Teknisk Design för andra sektioner genom att anordna bl.a. pubrundan varje läsperiod i Tågvagnen. Dom arrangerar även ET-raj (Efter Tenta- fest) för sektionen i slutet av varje tentavecka.

Kontakt: prosex@tdtek.chalmers.se

testo.

ordförande

guacc.

kassör

mams’n.

bambatant

frat.

øhlchef

vitz.

Lilla Mys beskyddarinna

trams.

prinsessa

feb’r.

koala