prosex.

prosex. är Teknologsektionen Teknisk Designs kombinerade PR- och sexmästeri.

De ser till att det bibehålls en god stämning på sektionen och visar upp Teknisk Design för andra sektioner genom att anordna bl.a. pubrundan varje läsperiod i Tågvagnen. Dom arrangerar även ET-raj (Efter Tenta- fest) för sektionen i slutet av varje tentavecka.

Kontakt

Mejl: prosex@tdtek.chalmers.se

Instagram: prosex.22

Facebook: prosex.

sacco. ordförande

säck. kassör

vask. øhlchef

kurt. Lilla Mys beskyddarinna

bov’n. bamba

lush. koala

koks. prinsessa