JämTD

JämTD är Teknisk Designs Jämlikhetsförening. Genom att informera om, hålla i och hjälpa till att driva givande arrangemang främjar JämTD sektions visioner om att alla är lika mycket värda. Föreningen finns där för att du, oavsett vem du är, ska ha den bästa möjliga upplevelsen här på Chalmers.

Kontakt

Mejl: jamtd@tdtek.chalmers.se

Instagram: jamlikhetd

Facebook: JämTD

Vera Isaksson

ordförande

Ida Osterman

Lovisa Ljungdahl

Ludvig Drangel 

Malin Tengström

Otto Hammarström