JämTD

JämTD är Teknisk Designs Jämlikhetsförening. Genom att informera om, hålla i och hjälpa till att driva givande arrangemang främjar JämTD sektions visioner om att alla är lika mycket värda. Föreningen finns där för att du, oavsett vem du är, ska ha den bästa möjliga upplevelsen här på Chalmers.

Kontakt

Mejl: jamtd@tdtek.chalmers.se

Instagram: jamlikhetd

Facebook: JämTD

Louise Nordanstig

Ordförande

Alexander Lundh

Nellie Kylefalk

Karolina Ekdahl

Paula Toremark